Güncellemek için aşağı sürükleyin

Mitoloji 14 Haz

Truva Savaşı nasıl başladı?

8 Puan
 • 14 Haz

  Güzel bir kadın uğruna başlamıştır Truva Savaşı. Klasik kaynaklara göre bu savaş Truva Prensi Paris tarafından Kral Menelaus’un eşi Sparta Kraliçesi Helen'in kaçırılmasından sonra başladı. Helen’in kocası Menelaus, ağabeyi Mycenae kralı Agamemnon'u, güzeller güzeli eşi Helen’i geri alabilmek için bir sefer başlatmaya ikna etti. Agamemnon'a diğer Yunan kahramanları Aşil, Odysseus, Nestor ve Ajax da eşlik etti. Savaş başladığında Ege Denizi üzerinde binden fazla gemi vardı. Amaç Troya’yı kuşatıp Helen’i Troya’lılardan geri almaktı.

  1 Puan
  • 14 Haz

   Truva Savaşı, Paris’in Yargısı ya da diğer adıyla Üç Güzeller Hikayesi’ne dayanır. Efsaneye göre Thetis ve Peleus’un Olympos’ta kutladıkları düğünlerine nifak tanrıçası Eris’in davet edilmemesiyle Üç Güzeller Hikayesi başlar. Buna sinirlenen tanrıça düğünü birbirine katmak için fesatlıklar düşünür ve en sonunda üzerine “En Güzele” yazılı altın bir elmayı düğüne atar. Bunun üzerine Hera, Athena ve Afrodit isimli üç güzel tanrıça altın elmaya sahip olmak için birbirleriyle yarışırlar. Aralarında anlaşmazlık çıktığı için altın elmayı en güzele tanrıların tanrısı Zeus’un vermesinin daha uygun olacağını düşünürler. Fakat Hera Zeus’un karısıydı. Altın elmayı ona veremezdi. Akıllıca bir plan yaptı ve arabuluculuk yapamayacağı için bu konuyu Kaz Dağları’nda (İda Dağı) çobanlık yapan yakışıklı ölümlü Paris’e iletmesi için
   habercisi Hermes’i çağırır. Paris’ten altın elmayı hak edene vermesini ister. Hera, Athena ve Afrodit ayrı ayrı en güzelin kendileri olduğunu iddia ederler. Hera Olympos’un Kraliçesi ünvanına sahiptir ve evlilik ve doğum tanrıçasıdır. Athena sanat, ilham zeka ve barış tanrıçasıdır. Ve Afrodit de aşk ve güzellik tanrıçasıdır. Altın elma karşısında üç güzel tanrıça heyecanlarını gizleyemezler ve üç güzel tanrıça kendilerini Paris’e beğendirmek ve altın elmanın sahibi olmak için türlü şeyler sergilerler ve her bir tanrıça altın elmayı kendilerine vermesi için Paris’e tekliflerde bulunurlar. Hera, Paris’e Asya İmparatorluğunu teklif eder, Athena sonsuza dek bilgeliği ve tüm savaşlarda galip gelmeyi ve Afrodit de en güzel kadının aşkını teklif eder. En güzel kadın Sparta Kralı Menelaus’un karısı Helene’dir. Bu güzel teklifler sonucunda Paris, Afrodit’in güzelliği karşısında büyülenir ve Helene’in aşkı fikrini de çok beğenmiş olmalı ki altın elmayı Afrodit’e takdim eder. Afrodit sözünü yerine getirir ve Helene’i kaçırır. Helene'in kaçırılması doğrudan Truva Savaşı'na ve Troya kentinin düşüşüne yol açar. İşte Truva Savaşı’na sebep olan hikaye budur: Paris’in Yargısı ya da diğer bilinen adıyla Üç Güzeller Efsanesi …

   En Güzel ünvanına sahip olarak altın elmanın sahibi olan Afrodit birinci seçilmesiyle birlikte sözünü tutarak güzel Helene’in aşkını Paris’e sunar. Bunun üzerine Paris, Menelaos’un sarayına misafir olur. Saraydan Menelaos’un karısı güzel Helene’i kaçırır. Bunu öğrenen Menelaos kardeşi Agamemnon’a Truva’ya bir sefer düzenlemesini söyler ve böylece on yıl sürecek ve dillere destan olacak Truva savaşı başlar...

   Aslında bu hikayenin derinliklerine indiğimizde başka durumlarla da karşılaşıyoruz. Yine efsaneye göre Kral Priamos’un yakışıklı oğlu Paris doğduğunda kahin olan ablası Kassandra, Paris hakkında kötü bir kehanette bulunur. Bu kehanete göre Paris bir gün Troya kentinin yok olmasına sebep olacaktır. Bu sebeple kral babası Priamos, Paris’i Troya’dan uzaklaştırır ve sürüleri otlatması için Paris’i İda Dağı’na gönderir. Fakat yine de bu kötü kehanetten kaçamazlar…

   1 Puan

   Benzer gönderiler

   Mitoloji 13 Tem

   Antik Yunan Şairi Hesiod’un Işığında Mitolojik Tanrıların Doğuşu ve Zeus’un Baş Tanrı Olma Yolundaki Büyük Savaşı

   Tanrıların doğuşu ve Zeus’un baş tanrı olma efsanesi gibi birçok efsane, ünlü antik Yunan şairi, Yunan didaktik şiirinin babası Hesiod’un milattan önce 700’lü yıllarda yazdığı Tanrıların Doğuşu (Theogony) adlı didaktik şiir kitabında anlatılmaktadır. Eser, antik çağ inanışına göre antik Yunan tanrılarının nasıl varolduklarını ve evrenin ve dünyanın

   2 Puan 0Yorum