Güncellemek için aşağı sürükleyin

Mitoloji 13 Tem

Antik Yunan Şairi Hesiod’un Işığında Mitolojik Tanrıların Doğuşu ve Zeus’un Baş Tanrı Olma Yolundaki Büyük Savaşı

Tanrıların doğuşu ve Zeus’un baş tanrı olma efsanesi gibi birçok efsane, ünlü antik Yunan şairi, Yunan didaktik şiirinin babası Hesiod’un milattan önce 700’lü yıllarda yazdığı Tanrıların Doğuşu (Theogony) adlı didaktik şiir kitabında anlatılmaktadır. Eser, antik çağ inanışına göre antik Yunan tanrılarının nasıl varolduklarını ve evrenin ve dünyanın oluşumunu konu almıştır. Üzerinden yüzyıllar geçmiş olmasına rağmen Hesiod’un milattan önce 700’lerde kaleme aldığı bu eser, Yunan mitolojisinin önemli kaynak kitaplarından biri olmayı başarmıştır.

Hesiod’un Tanrıların Doğuşu eserine göre, kainat henüz varolmadan önce, her şeyin başlangıcı olan Kaos vardı. Kaos, kainattan önce var olan düzensiz ve biçimsiz bir varlıktı. Her şey düzensiz, iç içe ve karmakarışıktı ama aynı zamanda bu karmakarışıklık tanrısaldı da.

Kaos’tan Nyks (Gece) ve Erebos (yeraltı karanlığı) varoldu. Güçlerini birleştirdiler ve Hemera (Gün) ve Aether (Işık) meydana geldi. Sonra yeryüzü anlamına gelen Gaia doğdu Kaos’tan. Aynı zamanda Toprak Ana’dır da o… Olympos’lu olan olmayan tüm tanrılar Gaia’nın soyundan gelmedir.

Gaia, bir erkeğe ihtiyaç duymadan önce Uranüs’ü (Gökyüzü) sonra da Pontos’u (Deniz) dünyaya getirir. Var ettiği Uranüs ile birleşir ve altısı dişi, altısı erkek Titanlar (Theia, Rhea, Themis, Phoebe, Mnemosyne, Tethys, ve Okeanos, Hyperion, Koios, Krios, İapetos, Kronos), Hekatonheirler (yüz kollu devler) ve Kykloplar (tek gözlü dev yaratıklar) dünyaya gelir. Tanrıların güçlü savaşları böylece başlar.

Uranüs, taht sevdasıyla Titan oğullarına karşı büyük bir savaş açar ve onları alt etmeye yemin eder. Toprak Ana Gaia, ak bir çelik yaratır, çelikten bir tırpan yapar ve oğullarını babaları Uranüs’e karşı kışkırtır. Gaia’nın kışkırtması sonucunda, Titanlar onları Tartarus’a (yeraltı dünyası) kapatmak isteyen babalarına karşı isyan bayrağı sallarlar. Kronos, dışındaki her bir Titan babasıyla girdikleri bu güçlü savaştan korkar. Fakat Kronos, savaşta galip gelmeye ahdetmiştir. Kronos, annesi Gaia’nın yardımıyla babasının hayalarını keser ve birini toprağa diğerini de denize fırlatır. Uranüs’ün toprağa atılan hayalarından öç tanrıçaları Erinysler ve dev Gigantlar dünyaya gelir. Denize atılan hayaları da köpürmeye başlar ve güzeller güzeli, aşk ve güzellik tanrıçası Aphrodite dünyaya gelir. Böylece Kronos, babasının tahtına oturarak dünyaya hükmetmeye başlar. Titan kardeşlerini Tartarus’tan çıkarır ve kız kardeşi Rhea ile evlenir.

Kronos, oğullarından birinin onu tahtından indireceğine dair bir kehanet duyar. Babasını tahtından indirdiği gibi kendi çocuklarının da onu tahttından indirmesinden korkar. Bu sebeple, Rhea’nın doğurduğu (Hera, Poseidon, Hades, Hestia ve Demeter) tüm çocukları yutar. Rhea, bu duruma çok üzülür. Çocuklarının göz göre göre mideye indirilmesine gönlü razı gelmez. Altıncı ve son çocukları Zeus doğduğunda onu Girit’teki İda Dağı’na kaçırır ve Kronos'a yutması için beze sarılmış kocaman bir taş verir. Kronos, çocuğu sandığı taşı yutar.

Zeus, büyüyene kadar İda Dağı’ndaki periler tarafından yetiştirilir. Dağ perileri onu ballarla beslerler. Amaltheia isimli bir keçi de ona süt verir. Zeus her ağladığında Kuretler, Zeus’un babası Kronos onun sesini duymasın diye kalkanlarına vurarak gürültü çıkarırlar. Günler, aylar, yollar bu şekilde geçer. Zeus büyür, kardeşleri ve annesi Rhea’yı kurtarmak için planlar yapar. Babasının karşısına çıkar ve onu kusmaya zorlar. Zeus ve kardeşleri, 10 yıl süren şiddetli savaşlardan (Titanomachia) sonra, güçlü Titanları devirerek onları Tartarus'a kapatır.

Tanrıların zorlu ve korkunç savaşı sonucunda, Zeus, Hades ve Poseidon dünyayı kendi aralarında bölüşmeye karar verirler. Kimin hangi bölgeye hakim olacağına ve neyi kontrol edeceğine karar verirler. Bu anlaşma sonucunda, Hades yeraltı dünyasını ve tüm ölüleri, Poseidon denizleri ve okyanusları ve Zeus gökyüzünü alır. Zeus hem babasını yendiği hem de gökyüzünün tanrısı olduğu için, diğer tanrıların da ötesinde tanrıların kralı ünvanına sahip olur. Aynı soydan gelen dokuz tanrı daha Zeus, Poseidon ve Hades’e katılır ve sonra yüce Olympos Dağı’nı mesken tutacak on iki tanrı evrene hükmetmeye başlar.

2 Puan

Benzer gönderiler