Güncellemek için aşağı sürükleyin

Mitoloji 1 Tem

12 Olimposlular kimlerdir?

2 Puan
 • 2 Tem

  Yunan mitolojisinde, on iki tanrı ve tanrıça evreni Yunanistan'ın Olimpos Dağı'nın tepesinden yönetti. Baş tanrı Zeus, Titanların lideri olan babası Kronos'u devirdikten sonra iktidara gelmiş ve tanrıların tanrısı ünvanına sahip olmuştu. Olimpos Dağı'ndaki tüm tanrı ve tanrıçalar birbirleri ile ilişkili halindedir. Romalılar bu Yunan tanrı ve tanrıçalarının çoğunu isimlerini kendilerine göre değiştirerek kabul etmişlerdir..

  On iki Olimposlular şunlardır: Zeus, Hera, Poseidon, Demeter, Athena, Artemis, Apollon, Afrodit, Hephaistos, Ares, Hermes, Dionisos.

  ZEUS (JÜPİTER)
  Babası Cronus'a karşı savaşta liderlik elde ettikten sonra Zeus baş tanrı oldu ve Olimpos Dağı'nda yaşayan diğer tanrılara hükmederek tanrıların tanrısı ünvanını aldı. Yeryüzünde ve gökyüzünde hakimiyet kurdu ve hukuk ve adaletin nihai hakemiydi. Gök gürültüsü fırlatma yeteneğini kullanarak hava durumunu kontrol etti. Zeus’un ilk eşi Titan kardeşlerinden Metis'ti. Daha sonra kendi kız kardeşi olan Hera ile evlendi fakat flörtöz bir yapısı vardı ve gözü hep dışarıdaydı.

  HERA (JUNO)
  Hera, tanrıların kraliçesi olarak hüküm sürdü. Evlilik ve sadakat tanrıçası olarak bilinmektedir. Ayrıca doğum esnasında kadınların koruyucusu da olmuştur. Eşi Zeus'a sürekli sadık kalan tek Olimposlulardan biriydi. Sadık olmasına rağmen aynı zamanda intikamcı bir tanrıçaydı ve Zeus’un evlilik dışı ilişki yaşadığı kadınların çoğuna işkence etti. Bunlardan biri Io'dur. Io'yu bir ineğe dönüştürmüş ve sürekli olarak rahatsız etmek için bir at sineği göndermiştir. Callisto'yu bir ayıya çevirmiştir ve Artemis'i onu avlaması için ayarlamıştır. Başka bir kadın da Semele'dir. Bu talihsiz ölümlü kadını da öldürmüştür. Zeus’un Alcmene ile buluşmasından oğlu Herkül doğar. Bunun üzerine tanrıça Hera nefretini çocukları Herkül'e yöneltir. Onu beşikte yatarken zehirlemek için yılanlar göndermiştir.

  POSEİDON (NEPTÜN)
  Zeus'un erkek kardeşidir. Poseidon denizin, depremlerin, fırtınaların ve atların tanrısıdır ve Olimposlu tanrılar arasında kötü huylu, karamsar ve açgözlü biri olarak kabul edilir. Hakaret edildiğinde ise fazlasıyla intikamcı olduğu bilinir. Roma mitolojisinde Neptün olarak bilinen Poseiodon, Roma'nın her iki yanının denizlerden oluşması sebebiyle Zeus'tan sonra en önemli ikinci tanrı olarak kabul edilmektedir.

  DEMETER (CERES)
  Demeter, hasat, tahıl ve doğurganlığın tanrıçasıdır. Hasat tanrıçası olduğu için Yunanistan'ın çiftçileri ve köylü insanları açısından oldukça önemli bir tanrıçaydı.

  ATHENA (MİNERVA)
  Athene olarak da bilinen Athena, birçok alanda etkin olan önemli tanrıçalardan biridir.. Bilgelik, cesaret, ilham, medeniyet, hukuk ve adalet, stratejik savaş, matematik, güç, strateji, sanat, el sanatları ve beceri tanrıçasıdır. En çok savaştaki stratejik becerileriyle bilinir ve genellikle kahramanların arkadaşı olarak tasvir edilir ve kahramanca çabaların arkasında Athena vardır. Yunanistan'ın başkenti olan Atina ismini bu tanrıçadan almıştır. Annesi olmadan Zeus'tan dünyaya gelmiştir ve efsaneye göre çocukluk çağı olmadan yetişkin olarak doğduğu söylenir.

  ARTEMİS (DİANA)
  Zeus ve Leto'nun kızıdır. Apollon'un ikiz kız kardeşidir. Vahşi doğa, avcılık, okçuluk, doğum, bekaret ve ay tanrıçasıdır. Ayrıca, küçük çocukların koruyucusu olduğu ve kadınların hastalıklarını geçirdiği de biliniyordu. Edebiyatta ve sanatta ok ve yay taşıyan ve yanında bir geyiği olan bir avcı olarak tasvir edilir. Artemis bakire bir tanrıçaydı ve birçok tanrı ve erkeğin dikkatini ve ilgisini çekerdi. Fakat onun kalbini tek bir erkek kazanmıştı, bu kişi av arkadaşı Orion'du. Orion'un Artemis ya da yeryüzünü temsil eden Gaia tarafından öldürüldüğüne inanılmaktadır. Öte yandan, Artemis'ten çok daha büyük bir avcı olduğu konusunda övünen Adonis’i öldürmek için bir yaban domuzu göndermiştir.

  APOLLON (APOLLO)
  Apollo, Yunan müzik, şiir, ışık, kehanet ve tıp tanrısıdır. Yunan av tanrıçası Artemis'in ikiz kardeşidir. Delphi şehrinin koruyucu tanrısı olarak bilinir. Apollo kıvırcık saçlı yakışıklı atletik bir genç olarak resmedilir. Genellikle kafasında Daphne'ye olan sevgisinin onuruna giydiği bir defne yaraklarından yapılma tac vardır. Bazen bir yay ve ok veya lir tuttuğu da görülür.

  AFRODİT (VENÜS)
  Sevgi, aşk ve güzellik tanrıçasıdır. Eros'un annesidir. Sanatta genellikle çıplak olarak tasvir edilir ve fiziksel güzelliği ile ön plandadır. Afrodit, babasının organının denize atılmasından sonra denizin köpürmesi ile doğar. "Üç Güzeller" yarışmasında Paris'in altın elmayı takdim ettiği tanrıçadır.

  HEPHAİSTOS (VULCAN)
  Hephaestus ateş, metal işleme, taş duvarcılık, dövme ve heykel sanatının tanrısıdır. Zeus ve Hera'nın oğludur. Olimpos tanrılarının en çirkini olarak bilinir. Olimpos için tüm silahları üreten ve tanrılar için demirci görevi üstlenen demirci bir tanrıydı. Tanrılar ve kahramanlar için zırhlar ve silahlar üretmiştir. Olimpos'ta kendi sarayı vardı ve birçok icat ve metal otomatı yapmıştır.

  ARES (MARS)
  Ares, kardeşi Athena'nın aksine savaş tanrısıdır. Acımasızlığı ve kinci oluşu ile bilinir. Yunan mitolojisinde Ares, Yunanlılar tarafından pek sevilmezken, Roma mitolojisinde Mars olarak bilinen aynı tanrı Romalılar tarafından pek sevilirdi. Soylu bir görünüşe sahip olan Mars parlak zırhlar giyerdi ve yenilmez bir tanrı olarak bilinirdi.

  HERMES (MERKÜR)
  Tanrıların tanrısı Zeus ve Maia'nın oğlu ve aynı zamanda Zeus'un habercisidir. Hırsızların ve tüccarların tanrısıdır. En hızlı ve kurnaz Yunan tanrısıdır. Büyülü olduğuna inanılan altından yapılmış bir değneğe sahiptir. Efsaneye göre doğduğu gün beşiğinden kalkarak bir kaplumbağa nın kabuğuna teller takarak lir yapar ve ondan çıkardığı seslerle eğlenir.

  DİONİSOS (BACCHUS)
  Şarap, bitki örtüsü, zevk, şenlik, delilik ve coşku tanrısıdır. Olimpos'un en genç tanrılarından biridir. Zeus ve Semele'nin oğludur. Annesi bir tanrıça olmadığından dolayı yarı tanrıdır. Olimpos'taki tanrılar içerisindeki tek yarı tanrıdır. Bağ bozumu tanrısı olarak da bilinmektedir. Tiyatro sanatının ortaya çıkmasında ilham kaynağı olmuştur.

  2 Puan

  Benzer gönderiler

  Mitoloji 13 Tem

  Antik Yunan Şairi Hesiod’un Işığında Mitolojik Tanrıların Doğuşu ve Zeus’un Baş Tanrı Olma Yolundaki Büyük Savaşı

  Tanrıların doğuşu ve Zeus’un baş tanrı olma efsanesi gibi birçok efsane, ünlü antik Yunan şairi, Yunan didaktik şiirinin babası Hesiod’un milattan önce 700’lü yıllarda yazdığı Tanrıların Doğuşu (Theogony) adlı didaktik şiir kitabında anlatılmaktadır. Eser, antik çağ inanışına göre antik Yunan tanrılarının nasıl varolduklarını ve evrenin ve dünyanın

  2 Puan 0Yorum