Güncellemek için aşağı sürükleyin

Blogio Gizlilik Politikası

Hakkında | Yardım | Kurallar | Kullanıcı Sözleşmesi | İletişim

Son Güncelleme: 14 Mayıs 2019

Değerli ziyaretçilerimiz ve kullanıcılarımız,

Özel hayatınızın gizliliğine saygı gösteriyor, bu bağlamda hangi kişisel verilerinizin toplandığı, bu kişisel verilerinizin hangi şekillerde kullanıldığı, nasıl muhafaza edildiği ve bilgi güvenliğiniz gibi konular ve ilgili haklarınıza ilişkin olarak sizleri 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ("KVKK") uyarınca bilgilendirmek istiyoruz.

Bu gizlilik politikası, Venti Bilişim Teknolojileri ve Tic. Ltd. Şti.'ne ait olan "blogio.com" adlı internet sitesi ve bu site ile bağlantılı "Blogio" markası altındaki tüm diğer internet siteleri, uygulamalar, ürün ve hizmetler için geçerlidir. Bu belgede mevzubahis olan gizlilik politikamız, mobil cihazlar üzerinden gerçekleştirdiğiniz erişim ve kullanımlar dahil olmak üzere, tüm erişim ve kullanma yöntemleriniz için geçerlidir.

Gizlilik politikamız zaman zaman değişiklik gösterebilecektir, ve böyle bir durumda güncel gizlilik politikamız sitemizde ya da uygulamalarımızda yayınlanması suretiyle ilan edilecektir. Bu nedenle, sitemizi ziyaret ettiğinizde ya da uygulamalarımızı kullandığınızda gizlilik politikamızı tekrar gözden geçirmenizi önermekteyiz.

Hangi kişisel verileri topluyoruz?

Sizin sağladığınız bilgiler

 • Sitemizi ziyaret ettiğinizde, bir kullanıcı hesabı oluşturduğunuzda, kullanımınız esnasında, ya da sitemiz veya uygulamalarımızda yer alan bir formu doldurduğunuzda, sizin bize sağladığınız e-posta adresiniz, kullanıcı adınız, adınız, şifreniz ve benzeri kişisel bilgileri topluyoruz.

 • Aynı zamanda servislerimizi kullanırken oluşturduğunuz, yüklediğiniz veya başkalarından aldığınız içerikleri, paylaşımlarınızı, yorumlarınızı, bizimle veya başka kullanıcılarla iletişimde bulunurken sağladığınız içerikler, mesajlar ve bilgileri, sistemimiz üzerinden ürettiğiniz e-posta yazışmalarını, kaydettiğiniz fotoğraf ya da videoları, tüm meta verileri dahil olmak üzere (örneğin fotoğrafların oluşturulduğu tarih gibi) topluyoruz.

 • Bir üçüncü taraf hizmeti üzerinden hizmetlerimize kayıt olduğunuzda (örneğin Facebook gibi), üçüncü taraf hizmeti üzerinden bizimle paylaşılmasına onay verdiğiniz kişisel verileri topluyoruz.

Hizmetlerimizi kullanırken topladığımız bilgiler

 • Hizmetlerimizi kullanırken gerçekleştirdiğiniz etkinlikleriniz hakkında bilgi topluyoruz. Bu bilgiler, sizlere mümkün olan en iyi Blogio deneyimini sunmamıza yardımcı oluyor. Topladığımız etkinlik bilgilerine örnek olarak sayfalar veya uygulama bölümleri arasındaki gezinti hareketleriniz, görüntülediğiniz sayfa, içerik ve yorumlar, aradığınız terimler, iletişimde bulunduğunuz kullanıcılar ya da paylaşımda bulunduğunuz kişiler, takip ettiğiniz topluluklar ve kişiler gösterilebilir.

 • Kullanmakta olduğunuz tarayıcınız, uygulamalarınız ve cihazlarınız tarafından temin edilen bilgileri topluyoruz. Örneğin IP adresiniz, etkinlikleriniz ve bunların tarihi, yönlendiren URL adresi, hata ya da kilitlenme raporları, benzersiz tanımlayıcılar, tarayıcı ve cihaz türleriniz ve özellikleri, işletim sistemi donanım ve yazılım sürümleriniz, reklam verileriniz, uygulama / dosya / eklentileriniz, fare hareketleri, sayfa görüntüleme istatistikleri, operatör adı ve telefon numarası, mobil ağ bilgileri ya da coğrafi konum bilgileri gibi bilgileri topluyoruz.

 • Blogio servislerini ziyaret ettiğinizde ya da kullandığınızda sizlere daha yüksek nitelikli ve kişiselleştirilmiş bir deneyim sunabilmek, hizmet kalitesinin geliştirilmesine yönelik ölçüm ya da analizler gerçekleştirebilmek veya reklam ve pazarlama gibi amaçlarla çerezler, piksel etiketleri, tarayıcı web depolama alanları, sunucu günlükleri ve web işaretçileri (beacons) gibi teknolojilerden yararlanılmaktadır. Bu bağlamda, cihazlarınızda saklanan çerezlerden ve bu teknolojiler yardımıyla temin edilen verileri topluyoruz ve muhafaza ediyoruz.

Bu verileri nasıl kullanıyoruz?

Blogio'da toplanılan veriler, temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydıyla meşru menfaatlerimize ulaşmak amacıyla, sunulan hizmetleri iyileştirmek, zenginleştirmek, geliştirmek, özellikleri ve içerikleri kişiselleştirmek, size özel önerilerde bulunabilmek (katılmak isteyebileceğiniz topluluklar gibi), araştırma ve analiz gibi amaçlarla çeşitli şekillerde kullanılabilir.

İletişim bilgileriniz (e-posta ve telefon gibi), gerektiğinde hesabınızla ilgili işlem yapmak ya da sizlerle iletişime geçilmesini sağlamak ve bildirme yapmak benzeri amaçlarla kullanılabilir. Blogio, sizlere yüksek nitelikli hizmet sunabilmek amacıyla paylaştığınız kişisel verileri ve varsa sağladığınız içerikleri kendine ya da başkalarına ait reklam ve duyurular için kullanabilir.

Yasalara uygun olmayan faaliyetler, sözleşme ve politikalarımıza aykırı hareketler, şüpheli hareketler veya kötü niyetli faaliyetlerle mücadele etmek (örneğin spam ya da şifre çalma teşebbüsleri) gibi amaçlarla tüm verilerinizi otomatik yöntemlerle tarayabiliriz.

Kişisel verilerin anonimleştirilmek koşuluyla tarafımızca kullanılması veya üçüncü kişilerle paylaşılması mümkündür.

Blogio, toplanan verileri dilediği sürece, bilgiler ve içerikler sizin tarafınızdan silinse dahi yasal gereklilikler gerekse meşru menfaatleri için saklayabilir.

Bilgi güvenliğiniz

Bilgilerinizi güvenli bir şekilde saklamak ve korumak, hukuka aykırı olarak erişilebilmelerini veya kullanımlarını önlemek gibi konularda en yüksek özeni ve gayreti gösteriyoruz. Buna karşın, Blogio tarafından saklanan verilerinizin bulunduğu sistem ya da sistemlere izinsiz girilmesi veya bu sistemlerin işleyişinin bozulması suretiyle bilgilerinizin elde edilmesi, değiştirilmesi veya silinmesi halinde, bu konuya ilişkin verilerin ait olduğu kişilere gerekli bilgilendirmeleri yapmak, aynı zamanda ilgili yasal mercilere durumu bildirmek dışında Blogio'nun bir yükümlülüğü bulunmamaktadır.

Şifrenizi başkaları ile paylaşmanız durumunda, paylaştığınız kişilerin hesabınızdan yaptıkları tüm paylaşım, içerik girişi, yorum, mesajlaşma, iş ve işlemlerinden sizin sorumlu olduğunuzu belirtmek isteriz. Şifrenizin kontrolünün kaybedilmesinin, kişisel verilerinizin kontrolünün kaybedilmesi ile sonuçlanabileceğini belirtmek isteriz.

Diğer ülkelere aktarım

Toplanan kişisel verileriniz, bu verilerin depolanması amacıyla ya da bu gizlilik bildirimindeki koşullara bağlı kalmak kaydıyla hukuğa uygun diğer amaçlarla kullanıcının bulunduğu ülkeden başka bir ülkede bulunmakta olan sunuculara aktarılabilir, depolanabilir, ve bu sunucularda işlenebilir.

Blogio, bu gizlilik politikasında belirtilen hizmetleri yürütmek amacıyla veri analizi ve işleme süreçlerini hukuğa uygun alt sözleşmeler ile bir başkasına devredebilir veya yaşadığınız ülkeden başka bir ülkede bulunan üçüncü taraflarla kişisel verilerinizi paylaşabilir. Ancak yine de, veriler bu metinde yer alan şartlara uymak kaydıyla, belirlenen kapsam ve sınırlamalar dahilinde işlenecektir.

Bilgilerin paylaşımı

Blogio, kişisel verilerinizi hiçbir koşul altında üçüncü taraflara kiralamayacak veya satmayacaktır. Öte yandan Blogio, bilgilerinizi anonimleştirmek (kişisel olmayan hale getirmek) şartıyla toplu bilgileri üçüncü taraflarla paylaşabilir. Benzer bir şekilde, hukuk kurallarına uygun olmak suretiyle, hizmet sağlayıcı şirketler ile paylaşabilir (teknik altyapı hizmet sağlayıcıları veya müşteri hizmetleri servisleri gibi). Bu durumda, ilgili hizmet sağlayıcı şirketler, temin edilen bilgileri korumakla yükümlüdürler.

Blogio, yasalar karşısındaki hukuki yükümlülüklerini yerine getirmek amacıyla, ilgili mevzuatlara uygun bir şekilde talep edilen kişisel verileri, bu verileri talep etmeye yetkili olan kamu kurum ve kuruluşları ile paylaşabilir.

Kullanıcı hakları

Gizlilik politikamız çerçevesinde,

 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini, eğer işlenmesi söz konusuysa bunlara ilişkin olarak bilgilendirilmeyi,
 • Kişisel verilerinizin hangi amaç doğrultusunda işlendiğini, ve bu amaçlara uygun olarak işlenilip işlenilmediğini öğrenme,
 • Kişisel verilerinizin üçüncü taraflar ile paylaşılması söz konusuysa, bunların kimler olduğunu öğrenme,
 • Kişisel verilerinizde bir eksiklik ya da hatalı işlenme gibi durumlar olması halinde bu eksikliklerin ve hataların düzeltilmesini isteme,
 • İlgili mevzuatlar gereği muhafaza edilmesi zorunlu olan süre aşılmış olduğu takdirde, kişisel verilerin silinmesini isteme,
 • Kişisel verilerinizde talebiniz üzerine bir silinme veya düzeltme işlemi gerçekleştirildi ise, bu işlemlerin üçüncü taraflara da bildirilmesini isteme,
 • Kişisel verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analizi neticesinde ortaya kişinin aleyhinde bir netice ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerinizin kanunlara uygun olmayan şekilde işlenmesi nedeniyle zarara uğranması durumunda zararın giderilmesi talebinde bulunma

haklarına sahipsiniz.

Bu gizlilik bildirimi, kişisel verilerinizin yalnızca bizim tarafımızdan kullanımı ile ilgilidir. Üçüncü tarafların internet sitelerine ya da uygulamalarına yönlendirilmeniz halinde ya da üçüncü taraflarla kişisel verilerinizi paylaşmanız halinde, onların gizlilik bildirimleri geçerli olacaktır.

Blogio sitesi, uygulama veya hizmetlerini ziyaret ederek veya kullanarak, bu gizlilik politikasını okuduğunuzu ve kabul ettiğinizi, kişisel verilerinizin bu gizlilik politikasında belirlenen hükümler çerçevesinde toplanması, kullanılması, işlenmesi, muhafaza edilmesi ve paylaşılmasına onay verdiğinizi ifade etmiş olursunuz.

Gizlilik politikamıza ilişkin olarak ortaya çıkacak her türlü uyuşmazlığın çözümünde Türkiye hukuk kanunları uygulanacak olup, bu konuda İstanbul mahkemeleri ve icra müdürlükleri yetkilidir.

Gizlilik politikası ile ilgili her türlü soru ve önerileriniz için aşağıdaki adresimize e-mail gönderebilirsiniz.

Şirket Ünvanı: Venti Bilişim Teknolojileri ve Tic. Ltd. Şti.
Adres: ÇAYYOLU Mah. 2661/1 Sok. No: 4/7 ÇANKAYA / ANKARA
Eposta: destek@blogio.com
Tel: 0850 885 0 750
(Lütfen bizimle iletişim kurmak için e-posta adreslerimizi kullanınız.)