Güncellemek için aşağı sürükleyin

Blogio'ya Sor 1 Tem

Sizce "Sanat, sanat için midir?" yoksa "Sanat, toplum için midir?"

2 Puan
 • 1 Tem

  Aslında bu sorunun cevabı kişiden kişiye göre değişir. Ancak Antik Yunan filozofu Platon'a ya da Anadolu'da bilinen diğer adıyla Eflatun'a göre sanat toplum içindir. Platon "Devlet" adlı kitabında sanatçıları eleştirir hatta ideal devletinde sanatçılara yer vermez. Platon, yine aynı kitabında bir şair olan Homer'in şiirine ve onu destekleyenlere şiddetle karşı gelir. Platon kendisini Homer ve destekleyicilerinin yarattığı ve sürdürdüğü tüm dünya görüşüne karşıdır. Şiirin etkisinin çoğu zaman zarar verici olduğunu ve doğa ve ilahi olanla ilgili sunduğu fikirlerin genellikle yanlış olduğunu ileri sürer. Platon, şiirin eğitimde, sivil kutlamalarda vb. gibi şeylerde faydalı olduğunu kabul etse de, her zaman şüphe ile yaklaşır. Şiirin insan toplumunun hayati ve gerekli bir parçası olduğunu kabul etmesine rağmen, onu insanlığın düşmüş halinin bir işareti olarak görür. Tabii ki, sözleri Platon'un zamanının kültürel çerçevesi dahilinde ele alınmalıdır.

  Platon ideal devletinde şairlere yer vermez dedik ama öte yandan kısmen ideal devletinde şairlerin yeri de vardır. Platon'a göre bir şiir devlete ya da tanrıya methiyeler düzüyorsa ve insanları devlete ve tanrıya yaklaştırıyorsa o şiirin ideal devlette yeri vardır. Tabii döneminin Yunanistan'ını bir piramit olarak düşünürsek ülke yönetimi sırasıyla filozoflar, askerler, ve emekçi işçiler olarak üçe ayrılıyordu devletin başında da filozoflar vardı. Yani buradan da anlaşılacağı üzere devletin başında bulunan filozoflara ve onların inandığı tanrılara methiyeler düzülmeliydi buradan da aslında sanatın kendilerine ve inandıkları tanrılarına yönelik yapılması gerektiği dolayısıyla sanatın toplum için olması gerektiği görüşü savunuluyordu

  2 Puan
  • 1 Tem

   Ortaya konulan sanat, sanatçısını tatmin ettiyse, sanat; sanat içindir. Ortaya konulan sanat, topluma etki eder ve toplumun beğenisini kazanırsa, sanat; toplum içindir. Ortaya konulan sanat, sanatçısına maddiyat kazandırırsa, sanat; para için olur. Bunlar amaçlardan bağımsız olarak düşündüğüm yorumlar. Çünkü gerçek amacı bilmek pek olası gibi değil. Örneğin Da Vinci’nin meşhur eseri olan Mona Lisa tablosunun gerçek yapılış amacını biliyor muyuz? Bilmiyoruz elbette, ama ortaya konulan sanatın ne duruma geldiğine bakabiliriz, günümüzde bu eser toplumların tamamı tarafından merak ediliyor ve herkes tarafından oldukça seviliyor. Ölümsüz bir eser yarattı ve eserinden dolayı kendi de ölümsüz oldu. Sanatçı bunu arzulayarak yapmadı belki bu eseri ama şartlar onu bu duruma getirdi, o yüzden sanatın yapılış amacı bence sorgulanması gereken bir şey değil, en azından bu sorunun cevabını bulmak için sanatın yapılış amacını sorgulamak bizi doğruya götürmez. Sanatın yapılış amacının hiçbir önemi yok, sanat aynanda hem sanat için hem de toplum için olabilir, bu bir süreçtir. Ortaya konulan sanat döneminde ilgi görmemiş olabilir, ama bu onun 100 yıl sonra ilgi gormeyeceği anlamına gelmiyor. O gün için sanat, sadece sanatçısını tatmin etse de, yıllar sonra bütün dünyayı tatmin edebilir. O yüzden bana göre bu sorunun cevabı her ikisi de. Yapılış amacından bağımsız olarak sanat, hem sanat için hem de toplum için olabilir.

   2 Puan
   • 1 Tem

    Tabii ki Sanat Sanat İçindir. Sanat, hayat denilen şeyin bir sahneye, bir metne ya da bir resme yansımasıdır. Sanat herhangi bir kaygı gütmemelidir. Örneğin ekonomik kaygı ile yaratılmaya çalışılan sanat sanat değildir. Sırf ekonomik bir canlı olarak bakarsak sanata sanat işlevini kaybeder. Sanat sanatçının içinde var olan dürtülerin, hazların, yaşanmış ya da yaşanamamışların bir dışa vurumudur. Peki sanatı tüketenler kimlerdir? Sanatı tüketenler de sanatçı ile aynı hisleri paylaşan kişilerdir. Onun dışa vurduğu hislerin aynısını ya da bir yansımasını kendi içerisinde halihazırda bulanlardır. Sanat toplum için olsaydı topluma hizmet etme aracı olurdu, topluma bir şeylerin nasıl işlediğini göstermekten ya da aydınlatma işlevinden çok beğeni kaygısıyla yapılırdı bu da sanatın asıl işlevleri olan iletişimsel, kültürel, eğitsel ve haz verme işlevlerinden uzaklaşmasına ve dolayısıyla ortaya çıkış amacından uzaklaşmasına neden olurdu

    2 Puan
    • 1 Tem

     Bence bu sorunun cevabını asla bilemeyiz, sanatın, sanat için mi? Yoksa toplum için mi? Olduğunu bilmemiz için sanatçıyı yakından tanımamız gerekir diye düşünüyorum. Bu olay bence sanatçıya göre değişir. Bir sanatçı, sanatını sırf kendi zevki için yapmış olabilir ya da sanatçı, sanatını egosunu tatmin etmek için ve toplumun beğenisini kazanıp, herkes tarafından bilinmek için icraa etmiş olabilir. Bunların haricinde sanatçının gelir düzeyi de önemli, eğer metaliksiz bir sanatçı ise bu kişi, sanatını para kazanmak için bir fırsat olarak görüyor olabilir ve sanatını satabilir. Bunun etik olup olmadığını tartışmak bizim konumuz değil. Sanatçının sanatını icraa ederken, hangi amacı güttüğünü bilmemiz imkansız olduğu için, sanatın sanat için mi ya da sanatın toplum için mi? Olduğunu asla bilemeyiz. Bir de şu var sanat amacını aşmış olabilir. Sanatçı sanatını kendini tatmin etmek için icraa etmiş ama sonrasında bir şekilde fark edilip insanlar tarafından beğenilmis olabilir. Böyle bir durumda ne cevap verirdiniz? Sanatçı, sanatını sanat için icraa etmişti ama şartlar bu sanatı toplumun önüne getirdi ve toplum tarafından beğenildi. Sanatın yapılış amacımı önemli yoksa sanatın amacından ziyade bıraktığı etki mi önemli? Benim görüşüm asla bilemeyiz şeklinde ama konunun derinine indikçe, hepsi de olabilir gibi geliyor. Çünkü sanat, sanat için yapılmış olsa da dediğim gibi amacını aşıp insanlar tarafından begenilebilir ve hatta sanatçıya para kazandırabilir. Bu soruya sanatçı açısından bakıp, sanatçı açısından cevap verirsek bence asla bilemeyiz. Ama diğer bir cevapta dediğim gibi, hepsini kapsayabilir.

     2 Puan
     • 2 Tem

      Bana göre sanat toplum için olmalıdır. Kendin yap kendin beğen ve kendi egonu tatmin et sonra buna sanat denmesini iste, bana çok tuhaf ve saçma geliyor. Sanat, sanat için olsaydı herkes sanatçı olabilirdi, çünkü kitlelere beğendirme derdi yok, ben yaptım, oldu kafası, kimse begenmese de umrumda değil, ben sanat yaptım ve kendimi tatmin ettim. Böyle bir şey mümkün değil, herkes sanatçı olamayacağı gibi her eser de sanat değildir. Sanatçı, eserini kitleler tarafından beğenilmesi için yapmalıdır. Hiç kimsenin beğenmediği bir esere neden sanat diyelim ki? Sanat özel olmalıdır, herkesin hakkında hemfikir olduğu bir eser ancak gerçekten sanat eseri niteliği taşıyabilir. Sanat, sanat için olursa, sanat sıradanlasir, niteliksiz eserler ortaya çıkar, hiçbir beğenilme kaygısı yaşamadan ortaya konulan eser mukkemmel olamaz. Gerçek bir sanat eserinin mukkemmel olması için, sanatçının beğenilme kaygısı taşıması gerekir, bu kaygı sanatçıyı mukkemmel sanata ulaştırır ve ortaya çıkardığı sanat eseri de mukkemmel olur. Bana göre bu sebep ile sanat ancak toplum için mümkün olabilir, haliyle toplum için olan sanattan para kazanmak da bence asla yanlış bir durum değildir, iyi bir sanatçı eğer sanatı para ediyorsa, sanatını satip para kazanabilir, bunda hiçbir sakınca yoktur, çünkü toplum sanatı tüketip haz duymak ister ve bu sebeple sanatı satın almak ister, para için olan sanatta aslında bakıldığı zaman toplum içindir, sanatçı için değil. Tamam sanatçı para kazanır ama toplum da bu sanat eseri üzerinden haz duyar ve ruhunu doyurur. Sanat her açıdan toplum içindir.

      1 Puan
      • 2 Tem

       Sanatçı, sanatını sadece kendini tatmin etmek için yapıyorsa buna sanat diyebiliriz, aksi takdirde zaten sanattan söz etmek pek mümkün olmaz. Sanatçı, sanatını ortaya koyarken toplumu tatmin etme arzusu ve kaygısı yaşıyor ise o gerçek bir sanat eseri olamaz. Beklenti ve kaygı sanatçıyı etkiler ve sanata tesir eder, bundan dolayı sanat olmaktan uzaklaşır. Sanat ancak, sanatçının kendini tatmin etmek için yaptığı eserlere denir. Bu sebeple sanat, sanat içindir. Bence aksi düşünülemez, beklenti ve kaygı yaşayarak ortaya konulan eserlere sanat demiyorsak, ne diyebiliriz? Bilmiyorum açıkçası ama bence sanat diyemeyiz, sanat o kadar basit bir şey değildir.

       1 Puan
       • 1 Tem

        benim gördüğüm şu anda öne çıkanlar ticari bir amaçla hareket ediyorlar. sanatı sevdiği için sanat yapanlar ise hep geri planda kalıyor. bir sansasyon yaratmaz isen buna mahkumsun

        1 Puan
        • 1 Tem

         Bence sanat sanatiçin yapılmalı. Sanat kendine ait değerlere sahip olmalı ve din, sanat, ekonomi, politika gibi sistemlerin çatısı altına girmemelidir tamamiyle otonom bir yapı olmalıdır. Sanat estetik bir değer taşır ve sanata vakit ayıranlara haz verir, estetik bir değer taşımasının sebebi de hedef kitleye haz verme odaklı olmasından kaynaklıdır. Eğiticidir hedef kitleyi aydınlatır, aksayan yönleri gösterir, aksayan şeylerin doğru bir biçimde nasıl değiştirilebileceği üzerine düşünmeyi sağlar. Sanat sanat içindir ideolojisine göre sanatçı, yaşamın diğer alanlarının bir yansımasını sanat aracılığıyla aktarır fakat onun kanatları altına girip zan altında kalarak sanatını icra etmez. Fikrin eski kökleri vardır, ancak ifade ilk olarak 19. yüzyıl Fransa'sında ortaya çıkar ve daha sonra İngiliz Estetik hareketinin merkezi haline geiri. O zamandan beri bu ifade çok az kullanılmış olsa da, 20. yüzyıl sanat özerkliği hakkındaki fikirlerin ortaya çıkmasıyla etkinleşir ve bu nedenle biçimcilik, modernizm ve avangard gibi farklı düşünce yapıları için çok önemlidir.

         0 Puan

         Benzer gönderiler