Güncellemek için aşağı sürükleyin

Basitçe Anlat 25 Nis

Seküler ne demek?

0 Puan
 • 25 Nis

  Laik ve laiklik kelimelerini hepimiz biliriz değil mi? Bu kavramların ne anlama
  geldiği konusunda bir uzlaşma olmasa da herkesin ne oldukları konusunda az-çok olumlu veya olumsuz bir fikri vardır.

  Basitçe din işlerini devlet işlerine karıştırmayan anlamına geldiğini okul sıralarından beri bildiğimiz bu kavramların yanına şimdi bir de seküler ve sıkça kullanılmaya başlanan seküler yaşam tarzı kavramları eklendi.

  Sözlükte, laik yaşama ait, dinden bağımsız olan şeklinde tanımlanmış olsa da, insan yaşamının yazılı Anayasası olamayacağına göre, seküler kelimesinin devlet yönetiminde laikliği benimseyen anlamının dışında daha farklı bir durumu da ifade ettiği aşikâr. Peki, ne demek seküler yaşam tarzı?

  Şunu baştan söyleyebiliriz: Bu kavram, Ülkemizdeki kadim bir toplumsal fenomenden kaynaklanıyor aslında. Toplumu bir nevi görünmez çizgilerle iki parçaya bölen bu farklılığının bir yanında muhafazakâr yaşam tarzı, diğer yanında ise seküler yaşam tarzı yer alıyor.

  Yaşam tarzı için kullanıldığında seküler, laikten ve laiklikten farklı, devlet yönetimini ya da Anayasayı, kanunları değil de kişilerin hayatlarını ilgilendiren bir kavram olarak karşımıza çıkıyor. Bu açıdan baktığımızda da muhafazakâr yaşam tarzı uhrevi yani ahiret ile ilgili hassasiyetleri esas alan bir düşünce ve davranış biçimini esas alan hayatı ifade ederken, seküler yaşam tarzı ise dünyevi ve çağa uygun olanı esas alan ve bunların getirdiği gerçekliklere göre yaşamayı öngören bir düşünce tarzını benimseyerek hayatı şekillendirmeyi ifade ediyor.

  0 Puan

  Benzer gönderiler