Güncellemek için aşağı sürükleyin

Basitçe Anlat 20 May

Matematik bir icat mı yoksa bir keşif mi?

1 Puan
 • 20 May

  Bunu şöyle düşünelim: Matematiksel bir gerçek, bizim onu ispatladığımız için gerçek değildir. O gerçek ispatlanmamış olsa bile matematiksel gerçekler yine gerçek olurdu. Aynı doğadaki gerçeklerin, bizim onları keşfettiğimiz için gerçek olmaması gibi. Yani kimse o gerçekleri keşfetmemiş bile olsa gerçek olmayı sürdürecektir. Kısacası matematik bir gerçektir.
  Bir fizikçi, fizik alanında çalışmalar yaparken, teorilerini matematiksel açıdan geliştirme süreci boyunca, doğaya kendi matematiğini dayatmaktadır. Doğamızda zaten bir matematik söz konudur. Fizikçi ise sadece bu matematiği keşfetmek için uğraşmaktadır.
  Böyle düşünüldüğünde matematik, fiziksel gerçekliklerden bağımsız bir gerçek gibi kabul edilebilir. Bu gerçeğin nerede bulunduğunu bilmemiz ise mümkün değildir. Sonuç olarak doğada "doğal sayı" kavramını bağımsız bir geçek olarak göremiyoruz. Fakat matematiğin iç tutarlılığı ve gerçeği yansıtma yeteneği, onun gerçek olduğunun en büyük kanıtıdır.

  0 Puan
  • 20 May

   Matematik fizik ile genişletilebilir fakat bu matematik ve fizik arasındaki bağı güçlendirmez. Mesela biyolojide kimyayı genişletmiştir ama kimyanın var olması canlılığa bağlı değildir.
   Matematik, diğer bilimlerle gerçekliklerin anlaşılması için model sağlar. Saf matematiği ve uygulamalı matematiği birbirinden ayırmamız gerekir. Eğrisel İntegral'in eğri boyunca yapılan işi vermesi, matematik kavramını değil fiziği ilgilendirir. Zaten integral matematikte bir hesaplama yöntemidir.
   Ayrık bir bilim dalı olarak matematik, aynı fizik gibi, insanoğlunun onu keşfetmesinden bağımsızca varlığını sürdürür. Matematiği bir icat olarak algılamak, İnsanların kendilerini diğerlerinden üstün görme megolomanlığı ile örtüşür. Çünkü güçleri sınırsız bir tanrı tarafından özel bir amaçla yaratıldığına inanan insanlar böylesine bütünsel bir gerçeği icat ettiğini düşünebilir.

   0 Puan
   • 20 May

    Bazılarımıza göre matematik insanın soyut düşünme yeteneğinin bir soncu olarak insan beyninin bir icadıdır, bazılarımız içinse matematik zaten dünyanın düzeni içine kodlanmış durumdadır. Matematikle uğraşmamızın sebebi ise kodları çözebilme çabasıdır. Bu iki görüşünde savunucuları vardır.
    Matematiğin bir amaç mı veya araç mı olarak kullanıldığı yönündeki tartışmalara hiç bakmadan matematik tarihindeki en önemli sorusundan biri olan “Matematik icat mı yoksa bir keşif mi?"sorusunun cevabını aramaya koyulalım. Matematik bazı önemli matematikçilere göre doğru olduğundan emin olmadan veremediğimiz bilgiler içerdiğinden matematik insan düşüncesinin bir ürünü olamaz şeklinde bir düşünce vardır. Böyle düşünen matematikçiler ve felsefeciler matematiğin ortaya koyduğu bilgilerin şüphe edilmeyecek kadar doğru bilgiler barındırdığında insanın böyle bir düşünceyi ortaya koyamayacağını savunmuşlardır.

    0 Puan

    Benzer gönderiler