Güncellemek için aşağı sürükleyin

Basitçe Anlat 10 Tem

Denizaltılar nasıl oluyor da istedikleri zaman denizin üstünde, istedikleri zaman da denizin altında gidebiliyorlar?

2 Puan
 • 10 Tem

  Bunun temeli Arşimet'in bundan yüzlerce yıl önce bulduğu suyun kaldırma kuvveti prensibi'ne dayanmaktadır. Buna göre,

  • Eğer sudaki bir cismin yoğunluğu sudan az ise, o cisim yüzeye doğru çıkar,
  • Eğer sudaki bir cismin yoğunluğu sudan fazla ise, o cisim dibe doğru batar.

  Denizaltılar bu prensibi kullanarak, istedikleri zaman yüzeye çıkar, istedikleri zaman da dibe doğru batarlar. Peki bu nasıl gerçekleşir?

  Denizaltılar istediklerinde denizin altında gidebilmek için özel yoğunluk ayarları yapılabilen tanklara sahiptirler. Balast veya safra tankı adı verilen bu tanklar sayesinde denizaltılar kendi yoğunluklarını değiştirerek istedikleri zaman denizin altında ya da denizin yüzeyinde gidebilirler.

  Balast / Safra tankları nasıl işler?

  Safra tankları, bir denizaltının su altında ya da su yüzeyinde durma amacına göre su ya da hava ile doldurulur.

  • Bir denizaltı su yüzeyindeyken, safra tankları hava ile dolu olur. Bu, denizaltının yoğunluğunun su yoğunluğundan daha az olmasını sağlayarak denizaltının su yüzeyinde durmasını sağlar.
  • Bir denizaltının su altına inebilmesi için safra tankları su ile doldurulur. Tanklar alt kapaklardan su ile dolarken, üst kapaklar içerideki havayı dışarı verir. Bu da bir denizaltının yoğunluğunun denizin yoğunluğundan daha fazla olmasını sağlayarak denizaltının su altında ilerlemesini sağlar. Su ile dolan safra tankları, denizaltının ağırlığını artırır ve su altında ilerleyebilmesini sağlar. Su yüzeyine çıkmak istenildiğinde ise bu tanklara basınçlı hava verilir. Bu hava sayesinde tanklardaki su boşalır ve denizaltı su yüzeyine çıkar.

  Bunun yanı sıra, denizaltı içerisindeki yaşamın devam edebilmesi için sürekli olarak oksijen ihtiyacı karşılanır.

  Denizaltılarda oksijen ve içme suyu ihtiyacı nasıl karşılanır?

  Denizaltılarda oksijen ihtiyacı, oksijen jeneratörleri ya da basınçlı tanklar vasıtasıyla karşılanır. İçme suyu ihtiyacı ise denizden elde edilen suyun tuzdan ayrıştırılması ile sağlanır.

  1 Puan

  Benzer gönderiler