Güncellemek için aşağı sürükleyin

Basitçe Anlat

Basitçe Anlat

Basitçe Anlat

Karmaşık konuların basit ve anlaşılır şekilde açıklandığı yer.

Grup Kuralları

1. "Basitçe Anlat", yalnızca objektif açıklama getirilebilecek sorular içindir. Karmaşık konuları basitleştirebilmek amaçlanır.
2. Tüm sorular başlıkta yazılmalı, net olarak anlaşılmalı ve soru işareti (?) ile bitmelidir. Soru gövdeleri boş olmalı, tüm soru başlıkta yer almalıdır.
3. Kişiden kişiye göre değişebilecek yanıtları olan, sübjektif, veya profesyonel destek amaçlı (sağlık, hukuk, finans vb.) sorular buraya uygun değildir.
4. Kısa ve net yanıtları olan, herhangi bir açıklama getirilmesi gerekmeyen sorular ya da siyasi, dini konular, mevcut / geçmiş olaylara ilişkin sorular burası için uygun değildir.
5. Basitçe anlat, fikirlere ilişkin değil gerçeklere ilişkin konuların basitleştirilerek anlatılmasını hedeflemektedir.